Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2009Φωτογραφίες  από  το   Περιβόλι  της  Παναγιάς

( από talanto blogg )
Φωτογραφίες  από  το  δωματιάκι  του  δήμου  Αθηναίων  που  χρησίμευσε  ως  προσωρινό
Ιερό  Θυσιαστήριο  τα  τελευταία  χρόνια.

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2009

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΝ

Ποίημα Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου


Τω  πολυάθλω  του  Χριστού  μεγαλομάρτυρι

νυν  Γεωργίω  εκ  ψυχής  οι  πάντες  άσωμεν,

χαιρετίζοντες  αυτόν  ιεροίς  εν  οίκοις, 

ως  λαμπρότατον  μαρτύρων  μέγαν  ήλιον,

και  ως  πρόμαχον  πιστών  και  αντιλήπτορα,

πόθω  κράζοντες

Χαίρε  μάρτυς  Γεώργιε.Άγγελος  εν  τοις  άθλοις,  αληθώς  ανεδείχθης,
Γεώργιε  Χριστού  Αθλοφόρε ( εκ γ΄),  υλικός
γαρ και  σάρκινος  ων,  γενναίως  υπέρ  πίστεως
ενήθλησας,  ως  άυλος  και  άσαρκος,
διο  σοι  προσφωνώ  τοιαύτα

Χαίρε,  δειχθείς  φύσις  υπέρ  φύσιν,
χαίρε  φανείς  ύλη  υπέρ  ύλην.
Χαίρε  νεανία  τερπνέ  και  τε   πάγκαλλε,
χαίρε  αθλητάρχα  Χριστού  ωραιότατε.
Χαίρε  Άγγελε  εν  σώματι, υπερβαίνων
τους  βροτούς,
χαίρε  άνθρωπε  εγκόσμιε,  υπερκόσμιε  τω  νω.
Χαίρε,  ότι  εν  άθλοις  ηλιόμορφος  ώφθης,
χαίρε,  ότι  τω  είδει  ως  Άγγελος  ωράθης.
Χαίρε  γυμνή  ενέργεια  χάριτος,
χαίρε  σαφής  αργία  της  φύσεως.
Χαίρε,  δι΄ ου η  πίστις  ανυψώθη,
χαίρε,  δι' ου  η  πλάνη   κατηργήθη,

Χαίρε  μάρτυς  Γεώργιε.

Βλέμματα  διανοίας  έχων  κεκαθαρμένα,  προ-
έκρινας  παθείν  υπέρ  κτίστου,  και  συνθανείν
μάλλον  αυτώ, ή  ζην  και  πρόσκαιρον  έχειν  από-
λαυσιν, στέφει  γαρ  ηράσθης  μαρτύρων  στέφε-
σθαι,  και  ψάλλειν  τω  Κυρίω

αλληλούια.

Γεωργός  μεν  εδείχθης, φερωνύμως  τρισ-
μάκαρ  Γεώργιε  της  θεοσεβείας, ασεβείας
δε  εκριζωτής, την  ειδώλων  πλάνην  πάσαν
προθέλυμνον  ανασπών, διο  αξίως  ακούεις
παρά  πάντων

Χαίρε  σπορεύ  ευσεβείας  δένδρων,
χαίρε  τομεύ  πλάνης  ζιζανίων.
Χαίρε  ο  ειδώλων  εκτίλας  την  άκανθαν,
χαίρε  ο  ενσπείρας  την  πίστεως  άρουραν.
Χαίρε, ότι  αγλαόκαρπα  δένδρα  ήγαγες  Χριστώ,
χαίρε, ότι  πολλούς  ήνεγκας  σεσωσμένους  τω  Θεώ.
Χαίρε  ο  φυτοκόμος  της  Τριάδος  λατρείας,
χαίρε  ο  ριζοτόμος  της  δαιμόνων  θρησκείας.
Χαίρε  ο  γην  αρόσας  την  άκαρπον,
χαίρε  Θεώ  αυτήν  δείξας  κάρπιμον.
Χαίρε,δι'  ου  αθεία  εψύγη,
χαίρε, δι' ου  Θεού  γνώσις  εφύη,

Χαίρε  μάρτυς  Γεώργιε.

Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2009

Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2009

ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2007        ΠΕΡΙΦΟΡΑ  ΤΗΣ  ΕΙΚΟΝΑΣ  ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ


                                    Συμμετέχει  το  δημοτικό  σχολείο  του  Προμπονά.

Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2009

ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2008     Ευλαβείς  προσκυνητές  στην  ιερά  Πανήγυρι  του  Αγίου  Γεωργίου

Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2009ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2008         ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΑΓΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥΝΙΚΗ


Μοιράστηκαν  τα  έπαθλα

ακολούθησαν  τα  συγχαρητήρια  της  Νίκης

Μα  κάπου  κει,  μετανοιωμένος,

βλέπω  καπνούς  και  στάχτη,

σημάδια  καταστροφής,

Πόσο  θάθελα  να  βρισκόμουν  νικημένος.


Κυριάκος  Καράντζαλης

Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2009


Ο ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ ( ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑ )

Η ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ ( Άγιος Γεώργιος Προμπονά )
Φεύγω για να παλαίψω
μέ αόρατους εχθρούς
με την κακία και το μίσος
με την απάτη και το ψέμα
με την υποκρισία και τη ζήλεια,
κι αν θα νικήσω,
θάμαι ο νικητής
μα κι αν θα νικηθώ
θάχω παλαίψει!!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΗΣ