Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2009Ως θύματα δεκτά,ως νεόδρεπτα ρόδα και θεία απαρχή,και νεόθυτοι άρνες,Χριστώ τω ώσπερ νήπιον, γεννηθέντι,προσήχθητε,Αγνά Νήπια,την του Ηρώδου κακίαν,στηλιτεύοντα,και δυσωπούντα απαύστως,υπέρ των ψυχών ημών.