Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2009
Χαίροις  των  Πατέρων  κλέος  στερρόν, και  το  της  Τριάδος, ενδιαίτημα  καθαρόν, των  πιστών 
προστάτης, και  καταπονουμένων, βοήθεια  και  σκέπη, Πάτερ  Νικόλαε.Δεν υπάρχουν σχόλια: