Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2010


Ἐφόσον εἴμαστε σὲ κοινόβιο, τὸ προβάδισμα τὸ δίνουμε στὴν ὑπακοὴ μᾶλλον καὶ ὄχι στὴν ἄσκηση. Γιατὶ αὐτὴ κατευθύνει στὴν ὑπερηφάνεια, ἐνῷ ἡ ὑπακοὴ στὴν ταπεινοφροσύνη.
( Ἀμμᾶς Συγκλητική )

Δεν υπάρχουν σχόλια: