Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 6 Ιουλίου 2014

Ἡ λέξη «Ἕλληνας» δέν ἀποδίδει φυλετισμό....Ὁ πατήρ Παΐσιος, ἕνας σύγχρονός μας προφήτης τοῦ Θεοῦ, μέ τήν βαθιά του ἀγάπη γιά τό Γένος μας, πού τό ἀποκαλεῖ Νέο Ἰσραήλ, προφητεύει μέ ἐνάργεια, προσθέτοντας νέα λεπτομερέστερα στοιχεῖα στίς προφητεῖες Ἀγαθαγγέλου,Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ φτάνοντας μέχρι καί τόν προφήτη Ἰεζεκιήλ. Τονώνει, μέ τίς ἀλήθειες πού τοῦ ἀποκαλύπτει τό Ἅγιο Πνεῦμα, ἐμᾶς τούς σημερινούς ὀλιγόψυχους Ἕλληνες, πού βαλλόμαστε σχεδόν ἀπό τούς πάντες γιά τήν ἐλπίδα μας, πού μέ χαρά διαλαλεῖ καί ὁ ἴδιος: "Πάλι μέ χρόνια μέ καιρούς πάλι δικά μας θά ‘ναί".
Τό πιό κάτω κείμενο εἶναι αὐτοτελές τό 10ο κεφάλαιο ἀπό τό πρόσφατα ἐκδοθέν βιβλίο γιά τόν Γέροντα: "Λόγοι χάριτος καί Σοφίας" ἀπό τόν Ἁγιορείτη π. Μακάριο Ἁγιαννανίτη.
ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΘΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΤΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΑΤΟΪΚΟΥΣ
Ἡ φωτιά πού ἄναψε στά Βαλκάνια θά ἐπεκταθεῖ . Ἡ σημερινή ρωσική ἡγεσία θά ἀνατραπεῖ καί οἱ Ὀρθόδοξοι λαοί τῶν Βαλκανίων θά συγκρουστοῦν μέ τούς Νατοϊκούς στό ἔδαφος τῆς Τουρκίας, ἡ ὁποία θά ἐξαφανιστεῖ ἀπό τόν χάρτη . Ἡ Κύπρος θά δεχθεῖ προσωρινό ράπισμα ἀπό τούς Τούρκους . Μέσα ὅμως ἀπό τήν Γενική Σύρραξη θά ξαναγεννηθεῖ τό «Βυζάντιο».....
Τά πάντα διοικοῦνται ἀπό τόν Θεό Λόγο, δέν τά διοικοῦν οἱ Ἀμερικανοί, οὔτε οἱ Ἑβραῖοι... Αὐτοί ἐπικρατοῦν μία φορά, διότι τό ἐπιτρέπει ὁ Θεός γιά νά παιδεύει τούς δικούς του .

Ὁ παλαιός Ἰσραήλ, οἱ παλαιοί εὐσεβεῖς, πού ἦταν Ἑβραῖοι, ἐκπαιδεύτηκαν ἑπτάκις. Καί ἑβδομήκοντα χρόνια ἤσαν αἰχμάλωτοι στούς Χαλδαίους (τούς σημερινούς Πέρσες). Μόλις τελείωσε ὁ κανόνας τούς ἐπανῆλθαν. Ἦταν μία παιδεία, ἕνα ράπισμα γιά νά τούς ξυπνήσει ὁ Θεός. Αὐτοί, οἱ Ἑβραῖοι, ἦταν ὁ παλαιός Ἰσραήλ.
Σήμερα ὁ νέος Ἰσραήλ εἴμεθα ἐμεῖς. Ἡ δική μας παιδεία ὅμως εἶναι ἐβδομηκοντάκις ἑπτά καί ὄχι ἑπτάκις , διότι ἐμεῖς εἴχαμε τή γνώση .Τό ἐβδομηκοντάκις ἑπτά, πού εἶναι ἡ αἰχμαλωσία μᾶς (1453 Ἅλωση Κῶν/πόλεως) ἀπό τό Ἰσλάμ, τώρα ἀκριβῶς τελειώνει. Αὐτός ἦταν ὁ κανόνας τοῦ Θεοῦ γιά τίς ἁμαρτίες μας.
Ἕνα παρόμοιο εἶχε γίνει μέ τόν ρωσικό λαό. Πρίν 50 χρόνια μαζί μέ τόν γέροντά μου, τόν Ἰωσήφ τόν Ἔγκλειστο, συναντήσαμε ἕνα Ρῶσο μοναχό, γέροντα . Γιά νά τόν ἐνισχύσουμε γιά τά δεινά του ρωσικοῦ λαοῦ καί τήν δοκιμασία τῶν πιστῶν ἀπό τόν κομμουνισμό , θελήσαμε νά τοῦ δώσουμε θάρρος, λέγοντας τοῦ λόγια παρηγοριᾶς. Αὐτός ὅμως λέει: «Δέν εἶναι τίποτα, κανόνας εἶναι πού θά κρατήσει ἑβδομήντα χρόνια». Ἐσύ πῶς τό ξέρεις; ρωτήσαμε. Καί ἡ ἀπάντησή του: «Τό 1917 , ὅταν ἐπεκράτησε ὁ κομμουνισμός, ὁ Χριστιανισμός ἐκηρύχθει ἐκτός νόμου , καί ὅποιος σκότωνε Χριστιανούς ἦταν ἥρωας. Οἱ χριστιανοί πανικοβλήθηκαν καί οἱ μέν πλούσιοι ἐδραπέτευσαν πρός τήν Εὐρώπη , οἱ δέ ἄλλοι ἔτρεχαν στούς ναούς, ἐλπίζοντας ὅτι ὁ Θεός θά κάμει θαῦμα γιά νά τούς σώσει .Σέ ἕνα μεγάλο ναό, τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων , μπῆκαν πέντε περίπου χιλιάδες Χριστιανοί.
Οἱ μπολσεβίκοι ὅταν τούς βρῆκαν ἔβαλαν φωτιά στό ναό. Ἕνας ἀπό τούς χριστιανούς δέν πέθανε . Εἶχε κατορθώσει νά ἀνέβει ψηλά στούς τρούλους καί ἔμενε δίπλα ἀπό ἕνα παράθυρο καί ἀνέπνεε . Αὐτός λοιπόν μοῦ εἶπε , ὅτι ὅταν ἦρθε ἡ ὥρα πού ἄρχισε ὁ κόσμος νά πεθαίνει , κλαίγανε καί φωνάζανε , παρουσιάστηκαν οἱ Δώδεκα Ἀπόστολοι καί τούς εἶπαν ὅτι δέν μποροῦν νά βοηθήσουν, διότι δέν τό ἐπιτρέπει ὁ Θεός . Εἶναι κανόνας γιά τίς ἁμαρτίες μας πού θά κρατήσει 70 χρόνια ».
Αὐτά μας εἶπε ὁ Ρῶσος μοναχός 50 χρόνια πρίν. Τό διάστημα πού διέρρευσε ἀπό τότε, εἶχα σχεδόν ξεχάσει τά λόγια του . Ὅταν ὅμως ἔπεσε ὁ χάρτινος πύργος τοῦ «ἀνατολικοῦ εὐδαιμονισμοῦ » , τότε τό θυμήθηκα. Κάθισα καί μέτρησα καί εἶδα ὅτι ἦταν ἀκριβῶς ἑβδομήντα χρόνια. Τώρα καί ὁ δικός μας κανόνας τῶν ἐβδομηκοντάκις ἑπτά τελειώνει καί θά ἐπανέλθουν. Τώρα ὁ πνευματικός νόμος θά ἐφαρμοσθεῖ πολυτρόπως.
Πρῶτα θά παιδεύσει ὁ Θεός τούς μεγάλους ἐχθρούς της Ὀρθοδοξίας , πού εἶναι ὁ Ἰσλαμισμός καί ὁ Καθολικισμός. Αὐτοί πού ἀμείλικτα χτυποῦν τήν Ὀρθοδοξία, τώρα θά ἐκλείψουν. Ἀκόμα καί αὐτοί πού κατέστρεψαν τόν Βυζαντινό Πολιτισμό δέν εἶναι οἱ Τοῦρκοι πού τόν κατέστρεψαν, εἶναι οἱ σταυροφόροι, οἱ Εὐρωπαῖοι, οἱ καθολικοί πού ἐνίσχυσαν τούς Τούρκους γιά νά καταστρέψουν τό Βυζάντιο. Τούς ἀπογόνους τους, λοιπόν, θά τούς μαζέψει ὁ Θεός ἐκεῖ μέσα καί θά σφαγοῦν ἐκεῖ . Ἐσεῖς εἶστε νεότεροι καί θά τό δεῖτε, ἀφοῦ θά εἶστε ἐν τή ζωή. Τώρα θά γίνει ἡ Μεγάλη Σύρραξη, ὁ Ἀρμαγεδῶν . Αὐτό πού τώρα ξεκίνησε στά Βαλκάνια δέν θά σταματήσει . 
Ἐκεῖνος πού θά τό ἐμποδίζει νά ἁπλωθεῖ εἶναι ἡ διαιρεμένη ρώσικη ἡγεσία ἡ ὁποία πλευρίζει τούς Ἀμερικανούς . Ὅμως ὁ ρωσικός λαός θά τούς ρίξει καί οἱ χριστιανικοί λαοί τῶν Βαλκανίων θά προελάσουν .
Οἱ Ρώσοι θέλουν τώρα νά βγοῦν στή Μεσόγειο . Αὐτό θά εἶναι τό ἐλατήριο. Ὅμως δέν θά εἶναι αὐτή ἡ πραγματική ἀλήθεια. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ὁ Θεός τούς προσκαλεῖ ὡς ὄργανά Του. Κατεβαίνοντας αὐτοί θά σβήσουν καί θά ἀφανίσουν τήν τούρκικη λαίλαπα μέσα σέ μία ἑβδομάδα. Κι ὅταν κατέβουν οἱ φίλοι της Τουρκίας (οἱ ἀπόγονοι δηλαδή τῶν σταυροφόρων) τό ΝΑΤΟ , γιά νά τή σώσουν, τότε ἐκεῖ θά γίνει, ἡ μεγάλη Σύρραξη καί θά σφαγοῦν. 
Ἡ Κύπρος θά δεχτεῖ ράπισμα ἀπό τούς Τούρκους (γιατί τώρα εἶναι ἀνέγγιχτη), ἀλλά θά εἶναι προσωρινό. Ἡ Τουρκία θά σβήσει, ἀλλά δέν θά ὑπάρχει οὔτε μία σελίδα στήν παγκόσμια ἱστορία πού νά φέρνει στή μνήμη ὅτι ὑπῆρξε αὐτή ἡ καταραμένη φυλή .
Ἀγαπῶ πολύ τήν πατρίδα μου καί λυποῦμαι πολύ πού σήμερα τά Ἑλληνόπουλα ντρέπονται νά ποῦν πώς εἶναι Ἕλληνες . Ἡ λέξη «Ἕλληνας» δέν ἀποδίδει φυλετισμό. Ἡ λέξη «Ἕλληνας» ἀποτελεῖ φυλετισμό γιά κάθε ἄλλον πλήν τῶν Ἑλλήνων. Τώρα ὅμως δέν εἴμεθα Ἕλληνες, εἴμεθα Ρωμαῖοι, εἴμεθα Βυζαντινοί, εἴμεθα Θεανθρωπιστές. Ἀνεβήκαμε πιό ψηλά.
Εἶναι κρῖμα, γιατί σήμερα κατόρθωσε ὁ διάβολος κι αἰχμαλώτισε τίς ἡγεσίες. Κλαίω τήν Ἑλλάδα. Δέν ἔχει μείνει τίποτα ὄρθιο σήμερα. Ἡ Ἑλλάδα γιά νά σωθεῖ, πρέπει ὅλοι οἱ ἡγέτες τῆς ὅπου καί ἄν βρίσκονται , νά πᾶνε ἐξορία. Νά φύγουν, γιατί παρόντες μολύνουν.
Σήμερα πουλήθηκαν ὅλα. Ἔχει κατορθώσει ὁ «Διεθνής Σιωνισμός » μέ τά προγράμματα πού κάνει ἐδῶ καί 180 χρόνια, νά ἐφαρμόσει σήμερα τά σχέδια του.
Σήμερα ὅμως πού ὅλοι γονατίσαμε καί δέν ὑπάρχει ἐλπίς, θά ἐπέμβει ὁ Θεός τῶν πατέρων μας γιά τά αἵματα τῶν Μαρτύρων μας καί τά λείψανα τῶν Ἁγίων μας. Τό αἷμα τό Ἑλληνικό πού χύθηκε γιά τήν Ὀρθοδοξία , ἐάν ἑνωθεῖ σήμερα θά γίνει πλωτό ποτάμι, νά πνίξει τούς κανίβαλους πού λέγονται «μεγάλοι».
Ὅταν ἔγινε ἡ πρώτη διάσπαση τοῦ ἀτόμου καί κατασκευάστηκε ἡ ἀτομική βόμβα , ἄκουσα ὁ ἴδιος τόν Ἀϊζενχάουερ νά δηλώνει: «Σήμερα εὐρισκόμεθα στά προπύλαια τῆς ἑλληνικῆς μαθηματικῆς». Εἶπε τήν ἀλήθεια ὁ κανίβαλος !
Ὅσο γιά τήν κατάσταση στήν πρώην Γιουγκοσλαβία , αὐτή εἶναι προϊόν του Βατικανοῦ. Εἶναι οἱ «εὐλογίες» τοῦ Πάπα, τοῦ «μεγάλου χριστιανοῦ». Τά νοήματα ὅλων αὐτῶν συλλαμβάνει ὁ διεθνής σιωνισμός, τό διεθνές χρηματιστήριο πού ὀνομάζεται Ἀμερική . Ἀμερική δέν ὑπάρχει. Οἱ σιωνιστές εἶναι ἡ Ἀμερική .Αὐτοί λοιπόν ἀφοῦ λάβουν τά μηνύματα τά σατανικά, τό προωθοῦν στό Βατικανό , αὐτό τά μετατρέπει σέ σχέδια καί στήν συνέχεια καλεῖ τό Ἰσλάμ νά τά ἐφαρμόσει. Αὐτός εἶναι ὁ τρόπος πού λειτουργοῦν σήμερα τά σατανικά σχέδια. Αὐτοί κατόρθωσαν καί αἰχμαλώτισαν τούς ἡγέτες μας .
Οἱ ἐλπίδες μᾶς εἶναι μόνο στόν Θεό. Κι ἐσεῖς νά ζεῖτε χριστιανικά, γιατί σᾶς λέω ὑπεύθυνα –καί θά τό δεῖτε- ὅτι δέν ἔχουμε μέρες. Αὐτό πού ἀνάβει τώρα στά Βαλκάνια θά συνεχιστεῖ. Αὐτό θά εἶναι ἡ ἀφετηρία μέσῳ τῆς ὁποίας ὁ Θεός, μέ τό δικό Του τρόπο, θά ἐλευθερώσει τούς χριστιανούς καί θά τούς ὑψώσει πάλι στήν γραμμή τους. Καί θά ἐπανέλθει τό Βυζάντιο. Καί ξέρετε γιατί; Διότι οἱ Εὐρωπαῖοι λαοί θά ξαναενωθοῦν. Ποιός θά τούς καθοδηγεῖ; Δέν κρατάει κανείς. Μόνο ἐμεῖς κρατᾶμε τήν Ὀρθόδοξη πίστη .
 
ρωμαιικο οδοιπορικο

Δεν υπάρχουν σχόλια: