Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΧΕΙ Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΙΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΠΟΝΑ;

Ολόκληρον τον εν Πατησίοις <<Συνοικία Προμπονά>> κήπον μου μετά των εν αυτώ οικημάτων και εγκαταστάσεων κληροδοτώ εις τον Δήμο Αθηναίων ίνα τον χρησιμοποιή ως κήπον αναψυχής των Αθηναίων υπό την επωνυμία <<Κήπος ιατρού Δ.Προμπονά>>.Εις τον αυτόν επίσης Δήμον Αθηναίων κληροδοτώ δέκα οκτώ ώρας ποτιστικού ύδατος εβδομαδιαίως εκ του Περισσού ποταμού δια να το ποτίζη.Εις τον εντός του κήπου αυτού Ναόν του Αγίου Γεωργίου κληροδοτώ τον παρά το εργοστάσιον Κολούμπιας και εν μέσω των κτημάτων Γεωργίου Πουλάκη υπάρχουσαν οικοπεδικήν έκτασιν εξ 7 1/2 στρεμμάτων  ήδη ναρκισσόκηπον, ίνα εν ευθέτω χρόνω και τη επιμελεία του Μητροπολήτου Αθηνών και μιας πενταμελους εκ της συνοικίας Προμπονά επιτροπής, πωληθή και εκ των χρημάτων  της πωλήσεως αυτής κατασκευασθή εις την ιδίαν θέσιν έτερος Ναός μέγας εις μνήμην του Αγίου Γεωργίου των Αγίων Αναργύρων και της Αγίας Φωτεινής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: