Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2010

Σήμερον μετέστρεψεν εις χαράν,Πιστών τας καρδίας,τεθλιμμένας πάλαι δεινώς,και την παραβάτου,κατέστρεψεν απάτην,Θεόδωρος ο Μάρτυς,ον ευφημήσωμεν.


Δεν υπάρχουν σχόλια: