Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2010

Έδειξεν η χάρις σε Μάκαρ Θεού καύχημα και στήριγμα μέγιστον,των Ορθοδόξων και Ποιμένα αγαθόν,Και θεολόγον δεύτερον,και της ποίμνης άγρυπνον φύλακα.

Ορθοδοξίας ο φωστήρ Εκκλησίας το στήριγμα και διδάσκαλε των μοναστών η καλλονή των θεολόγων υπέρμαχος απροσμάχητος Γρηγόριε θαυματουργέ Θεσσαλονίκης το καύχημα κήρυξ της χάριτος ικέτευε δια παντός, σωθήναι τας ψυχάς ημών.Δεν υπάρχουν σχόλια: