Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 12 Μαΐου 2010

Ὑπάρχων πλαστουργὸς τῆς φύσεως, Παντοκράτωρ, τῆς τῶν ἀνθρώπων, πᾶσαν ἐμὴν βλέπεις νῦν, ὡς πανδερκὴς ἀδυναμίαν· διὸ κατοικτίρησον τὸν δοῦλόν σου, καὶ πρός ζωὴν βελτίστην ἐπανάγαγε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: