Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

Κάθε καλὸ ἔρχεται ἀπὸ τὸν Κύριον κατ᾿ οἰκονομίαν. Αὐτὸ διαφεύγει μὲ τρόπο μυστικὸ ἀπὸ τοὺς ἀχάριστους καὶ ἀγνώμονες καὶ ὀκνηρούς. ( Ἅγιος Μᾶρκος )

Δεν υπάρχουν σχόλια: