Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 6 Φεβρουαρίου 2011

Ο Μέγας Φώτιος ή Άγιος Φώτιος

Ενας από τους Μεγαλύτερους Αντιφραγκολατίνους Πατέρες της Εκκλησίας, που συγκρότησε την 8η Οικουμενική Σύνοδο.Και όχι μόνον, αλλά διεκήρυττε και την καινοτομία του filioqueκ και προσπάθησε να επέμβει στα της νεοσύστατου εκκλησίας της Βουλγαρίας.

Επίσης ισχυρίζονταν οτι τα προνόμια του, του παρείχαν υπεροχή και εξουσία εφ όλης της γης, δηλαδή εφ' όλης της Εκκλησίας.

Δηλαδή επικαλούνταν το Πρωτείο, το οποίο βασίζονταν σε πλαστά και ψευδή ντοκουμέντα, που θα κατελυετο το αυτοδιοίκητο της Ανατολής.

Ο Φώτιος έθεσε θέμα filioqueκ με εγκύκλιο επιστολή του στους Ανατολικούς θρόνους. Συνελθούσα σύνοδος το 867κ στην Κωνσταντινουπολι καθηρεσε τον Νικόλαο.

Αργότερα ο Φώτιος, το 880κ συγκάλεσε τη σύνοδο της Κωνσταντινουπόλεως με την παρουσία αντιπροσώπων του νέου πάπα Ιωαννου, στην οποία ειρήνευσε την Εκκλησία, επιβεβαίωσε την οικουμενικότητα της εν Νίκαια έβδομης Οικουμενικής Συνόδου, έθεσε όρια στις επεκτατικές βλέψεις του θρόνου της Ρώμης, δέσμευσε τους τοποτηρητές του Παπα να διαφυλάξουν το σύμβολο της Πίστεως απαραχάρακτο, χωρίς καμιά προσθήκη.Δικό μας συμπέρασμα:Μια σημερινή σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας δεν μπορεί να αγνόηση την Σύνοδο του Αγίου και Μεγάλου Φωτίου, που δίκαια λαμβάνει τον τίτλο της Όγδοης Οικουμενικής συνόδου.

Εάν το διάπραξη θα αποτελεί αυτή η σύνοδος μιαν άλλη ψευδοσυνοδο, ή μάλλον μια νέα Ληστρική σύνοδο.

Εις αυτήν την σύνοδο του Φωτίου διακηρύχθηκε η αιώνια Πίστη της Εκκλησίας" μηδεν προστιθεναι ή αφαιρειν, τον δε τι τοιουτον τολμωντα μετα της μεριδος των της αληθειας εχθρων και της ψευδους πλανης προστατων τιθεσθαι".

Ο πάπας Ιωαννης αποδείχθηκε τα Πρακτικά της Συνόδου του Φωτίου "μετα θυμηδίας, και πρόσταξε αναγνωσθηναι πασι".

Μετά δε την σύνοδο του 880κ στέλνει επιστολή στον Φώτιο για να επιβεβαιώσει την ορθοδοξία του στο θέμα του filioqueκ και να καταδικαση καθε προσθηκη στο συμβολο της πιστεως.

Η συμβολή του Μεγαλου Φωτίου στον αντιπαπικό αγώνα, υπήρξε αποφασιστική και σωτήρια για την Ορθόδοξη Εκκλησία.


πηγή : τρελογιάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια: