Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011

Βοήθα...Αγία Ανάληψη

Είπεν γέρων:
Ή φυσική άπλότης φθάνει εκ φύσεως σύντομα στον αγιασμό.
Κάποιος απλούς, αλλά άγιος άνθρωπος, όταν ευρέθη στην ανάγκη καί ήθελε να περιποιηθή ένα πτωχό άρρωστο, πήγε στην παραλία οπού υπήρχε ό ναός της Αναλήψεως. Καί άφοϋ άπλωσε τα χέρια του είπε:«Αγία μου Άνάληψι. Δώσε μου ένα ψαράκι για τον άρρωστο». Καί, ώ του θαύματος! Ευρέθη στα χέρια του το ψάρι καί πήγε, το ετοίμασε δια τον ασθενή, ευχαριστών τον Θεό καί την Αγία Άνάληψι.

ΑΘΩΝΙΚΟΝ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ/ www.proskynitis.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: