Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2009

Τη  αυτή  ημέρα  μνήμη  του  εν  Αγίοις  Πατρός  ημών  Ιωάννου  Αρχιεπισκόπου  Αλεξανδρείας,
του  Ελεήμονος

Εν  τη  υπομονή  σου  εκτήσω  τον  μισθό  σου, Πάτερ  Όσιε, ταις προσευχαίς  αδιαλείπτως  εγκαρτερήσας, τους  πτωχούς  αγαπήσας  και  τούτοις  επαρκέσας, αλλά  πρέσβευε  Χριστώ  τω  Θεώ, Ιωάννη  Ελεήμων  Μακάριε, σωθήναι  τας  ψυχάς  ημών.Δεν υπάρχουν σχόλια: