Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2009

                                               

Σήμερον  της  ευδοκίας  Θεού  το  προοίμιον,

και  της  των  ανθρώπων  σωτηρίας  η  προκήρυξις΄

εν  Ναώ  του  Θεού  τρανώς  η  Παρθένος  δείκνυται,

και  τον  Χριστόν  τοις  πάσι  προκαταγγέλλεται.

Αυτή  και  ημείς  μεγαλοφώνως  βοήσωμεν΄

Χαίρε  της  οικονομίας  του  Κτίστου  η  εκπλήρωσις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: