Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2009




Λύσον, ώ  Γεώργιε  Αθλητά, νέφος  αμαρτίας, και  τας  νόσους  τας  φοβεράς, δίωξον  εν  τάχει,

από  των  προσκυνούντων, την  θείαν  σου  Εικόνα, και  ανυμνούντων  σε.






Δεν υπάρχουν σχόλια: