Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

ΑΠΑΝΤΗΣΙ στον αμοιρο νομικης παιδειας κ. ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ

του μητροπολιτου Πειραιως ΣΕΡΑΦΕΙΜ

 πό 11/10/2011 νακοίνωσις το ξοχωτάτου κπουργοποδομν κΝΣηφουνάκηρχιτέκτονος κατά τό πάγγελμαποτελε μία κόμη πτή πόδειξη τι ο νασχολούμενοι μέ τάδημόσια πράγματα πολιτικοί νδρες θά πρέπει νά μετέχουν καίνομικς παιδείας παρεγκλίτως διότι λλως ποπίπτουν σέσφάλματα πού πομειώνουν τό κρος καί τήν ξιοπιστία τςΚυβερνήσεως.

 θέσις το ξοχωτάτου Κυρίου πουργο διά τήν μισθοδοσίατο φημεριακο Κλήρου τς κκλησίας τς λλάδοςπροσκρούει στό Σύνταγμα τς Χώραςστίς ρχές το ΚράτουςΔικαίουστό Δικαιϊκό μας σύστημα καί στό Ερωπαϊκό Δίκαιοτά ποα φέρεται γνον  ξοχώτατος Κύριος πουργός,διότι  μισθοδοσία το φημεριακο κλήρου τς κκλησίαςτς λλάδος καί  λειτουργία τς κκλησιαστικςκπαιδεύσεως δέν ποτελε μία εγνώμονα πό τήν λληνικήΠολιτεία πράξη ναγνωρίσεως το ψίστου θνικο ρόλου τςκκλησίας διά τήν διατήρηση μέσα στά πεντακόσια χρόνιαβάναυσης τουρκικς σλαμικς κυριαρχίας τς θνικς μαςδιοπροσωπείαςφ’ σον στορικά εναι διακριβωμένο τιποιος ξισλαμίζετο ν τατ κτουρκίζετο.

λλά εναι συμβατική ποχρέωση το Κράτους διότι πό τοτους 1835 μέχρι σήμερα τό 96% τς περιουσίας τς κκλησίαςπού μετρ στόν τόπο ατό δύο χιλιάδες τη ζως χει μέπολλούς τρόπους οσιαστικά δημευθε πό τό λληνικόΔημόσιο τό ποο σέ ντίδοση χει ναλάβει συμβατικς τήν ςερηται ποχρέωσι καί πομένως άν θελήσει νά ποστ πόατήνθά πρέπει νά πιστρέψει στό κέραιο ατή τήν περιουσία νά τήν ποζημιώσει οκονομικς.

νιοι πλισμένοι μέ μόνο τό θράσος τς γνοίας τους, ετελίζονται σχυριζόμενοι τι δθεν  κκλησία δέν χει δθεν νομίμους τίτλους κυριότητος. γνον μως τι στό ρθρο 51 το εσαγωγικο Νόμου το ν σχύι στικο Κώδικος τς χώρας, προβλέπεται σαφς τι: « πόκτηση κυριότητας λλου μπραγμάτου δικαιώματος πρίν πό τήν εσαγωγή τοστικο Κώδικα κρίνεται κατά τό δίκαιο πού σχυε ταν γιναν τά πραγματικά γεγονότα γιά τήν πόκτησή τους».

πομένως εναι πρόδηλος  νομική σχύς τν τίτλων κυριότητος τν Βυζαντινν Ατοκρατόρων καί τν κατακτητνθωμανν Σουλτάνων.

Ατή ταν  νομική βάσις τς δικαιώσεως τν δέκα ερν Μονν πό τό Ερωπαϊκό Δικαστήριο μέ τίς γνωστέςποφάσεις μετά τήν περιλάλητη πίθεση το λεγομένου Νόμου Τρίτση στήν ναπομείνασα Μοναστηριακή περιουσία καί διά τόν λόγον ατόν τό λληνικό Δημόσιο τάκτως πανεχώρησε διότι θά πρεπε νά καταβάλ δισεκατομμύρια πρός ποζημίωση.

πομένως  διακοπή τς μισθοδοσίας το Κλήρου καί τςκκλησιαστικς κπαιδεύσεως θά εναι φικτή νομικς καί συνταγματικς άν  λληνική Πολιτεία πιστρέψει τήνκκλησιαστική περιουσία  τήν ποζημιώσει σχετικς καίννοεται τι τό τίμημα εναι νυπολόγιστο.

Μόνο  περιουσία πού δημεύθη πό τήν Βαυαρικήντιβασιλεία, μέ πλή πόφασή της χωρίς νόμο το Κράτους καί νευ οδεμις ποζημιώσεως τς . Μονς γίου Σπυρίδωνος Πειραις κτείνετο σέ λη τήν Πειραϊκή χερσόνησο.

ντιλαμβάνεται κανείς πομένως τά μεγέθη. Τν 225 περίπουκατομμυρίων κατ’ τος πού παιτονται διά τήν μισθοδοσία το Κλήρου μέ τούς γλίσχρους καί χι παχυλούς πού ναφέρειναποδείκτως  κ. πουργός μισθούς τν 800 ως 1.500 Ευρώ μετά 35ετία καί συνταξιοδότηση στά 70 τη καί τήν λειτουργία τν κκλησιαστικν κπαιδευτικν δρυμάτων καί τν τρισεκατομμυρίων Ερώ πού θά παιτηθον γιά τήνποζημίωσι τς ρπαγείσης κκλησιαστικς περιουσίας πως νομολογία το Ερωπαϊκο Δικαστηρίου πλέον ρίζει.

Διανοεται κανείς άν δύναται  λληνική Πολιτεία νάποζημιώσει μόνο τήν . Μητρόπολη Πειραις  νά τςπιστρέψει τήν Πειραϊκή χερσόνησο πού τς ρπαξε παρά πσαν θικήν ρχήν καί κατά παράβασιν το Κράτους δικαίου; Συνεπς ο πιθυμοντες νά ρθρώσουν πεύθυνο πολιτικό λόγο ς γκύπτουν στά θέματα διά νά μή ποδεικνύεται  λόγος τους ωλος καί νεπέρειστος.

Παρόμοια κπληξη μο προξένησε  λοκληρωτικς νοοτροπίας διακήρυξι τς κας λένης Γλύκατζη ρβελέρ στήν πόλη το Πειραι ποία δήλωσε σέ μουσική κδήλωση πού παρίστατο τι φίσταται ναγκαιότης δημεύσεως τςναπομεινάσης κκλησιαστικς περιουσίας.

ρωτται  κ. Πρύτανις ν ατό συνάδει μέ τίς Ερωπαϊκέςρχές το Κράτους δικαίου καί το Ερωπαϊκο Πολιτισμο;

ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: