Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014

Δημήτριος Η. Προμπονάς,o ευεργέτης της συνοικίας μας.


Είχε τότε εκδηλώσει να είναι υποψήφιος ο γνωστός φαρμακοποιός Αθηνών Δημήτριος Προμπονάς από το Φιλώτι, ο οποίος τελικά δεν μπήκε στο συνδυασμό στις εκλογές του 1915. Στις Αθηναϊκές εφημερίδες της 20ης Απριλίου 1915 δημοσιεύτηκε επιστολή 300 Ναξίων της Αθήνας, αλλά και τοπικών παραγόντων, που ζητούσαν από την ηγεσία του κόμματος των Φιλελευθέρων να είναι υποψήφιος στη Νάξο ο Δ. Προμπονάς «…επιθυμούμεν όπως εις το εξής η πατρίς μας Νάξος αντιπροσωπεύηται εν τω Κοινοβουλίω υπό γνησίου Ναξίου και ουχί Παρίων. Παρακαλούμεν όπως εις τον συνδυασμόν του Κόμματος προσληφθή εκ Νάξου ο εκ των σπλάχνων του λαού προερχόμενος, εκ του μηδενός αυτοδημιουργηθείς ένθερμος πατριώτης, υποστηρικτής και προστάτης των λαϊκών τάξεων κ. Δ. Προμπονάς, φαρμακοποιός, ιατρός, βιομήχανος, υποστηριζόμενος υφ’ ημών καθώς και υπό των σπουδαιοτέρων εν Νάξω πολιτικών παραγόντων και τέως δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων και υπό σύμπαντος του Ναξιακού λαού…» και καταλήγουν με την προειδοποίηση ότι «εν εναντία περιπτώσει θα υποστηρίξωσι των κ. Πρωτοπαπαδάκην…»
Ο ίδιος ο Δ. Προμπονάς, με επιστολή του στον Ελ. Βενιζέλο στις 24-04-1915 κατηγορεί το Σ. Παπαβασιλείου ότι αδιαφορεί για το συμφέρον του Κόμματος που το θεωρεί ατομικό του τιμάριο, ενώ έβαλε στο συνδυασμό και δεύτερο Παριανό υποψήφιο «…ανήκοντα εις την χορίαν της καταλυθείσης φαυλοκρατίας…» και δηλώνει ότι ο ίδιος υπήρξε ανέκαθεν ακραιφνής βενιζελικός και ότι είχε αναρτήσει έξω από το φαρμακείο του στην Ομόνοια πελώρια εικόνα με το Ρήγα Φεραίο και το Βενιζέλο με το ρητό «Ρήγας ο σπείρας, Βενιζέλος ο θερίσας…»
Εφ. «Μάσκα», Δεκέμβρης 2009

Δεν υπάρχουν σχόλια: