Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

Οθωμανοί τρομοκρατούν έλληνες χωρικούς πυροβολώντας μια χριστιανική εικόνα, 1825. Λιθογραφία.

Image


   


Οθωμανοί τρομοκρατούν έλληνες χωρικούς πυροβολώντας μια χριστιανική εικόνα, 1825.
Λιθογραφία.
Σχέδιο Dupre.
Dupre, L., Voyage a Athenes et a Constantinople, Paris 1825, σ. 16.
Αθήνα, Συλλογή Ευστ. Φινόπουλου.

 


Image

Οθωμανοί τρομοκρατούν έλληνες χωρικούς πυροβολώντας μια χριστιανική εικόνα, 1825.
Λιθογραφία.
Σχέδιο Dupre.
Dupre, L., Voyage a Athenes et a Constantinople, Paris 1825, σ. 16.
Αθήνα, Συλλογή Ευστ. Φινόπουλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: