Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011

Θεοτόκε  η  προστασία  πάντων  των  δεομένων, εις σε  θαρρούμεν, εις  σε  καυχώμεθα, εν  σοι  πάσα  ελπίς  ημών  εστι, Πρέσβευε  τω  εκ  σου  Τεχθέντι, υπέρ  αχρείων  δούλων  σου.Δεν υπάρχουν σχόλια: