Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2011

Φαιδρώς  εισδεξώμεθα, της  Νηστείας  την  είσοδον  πιστοί, και  μη  σκυθρωπάσωμεν, αλλά  νίψωμεν  τα  πρόσωπα  ημών, απαθείας  τώ  ύδατι, ευλογούντες, και  υπερυψούντες, Χριστόν  εις τους  αιώνας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: