Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2011Την  πάνσεπτον  εγκράτειαν, εναρξώμεθα  φαιδρώς, ακτίνες  απολάμποντες, των  αγίων  εντολών, Χριστού του  Θεού  ημών, αγάπης  την  λαμπρότητα, προσευχής  την  αστραπήν, αγνείας  καθαρότητα, ευανδρείας  την  ισχύν, όπως  λαμπροφόροι  προφθάσωμεν, εις  την  αγίαν  και  τριήμερον  Ανάστασιν, την  καταλάμπουσαν  αφθαρσίαν  τώ  κόσμω.


Δεν υπάρχουν σχόλια: