Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2011

Ώστε οι Έλληνες Παπάδες και οι Καλόγεροι έκυπτον πάντοντε την κεφαλήν εις τους τυράννους;;;


Κράτησα για σήμερα να δημοσιεύσω μιά ΑΤΡΟΜΗΤΗ απαντησι του ηγουμένου του Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ τον Ιούνιο του 1827προς τον Ιμπραήμ πασά όταν με τις ορδές του βρίσκονταν κάτω ακριβώς από το μοναστήρι έτοιμες γιά να το πολιορκήσουν.Ακούστε και θαυμάστε τον ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΕΪΚΟ ηρωϊσμό των Ελλήνων καλογήρων και κλείστε τα απύλωτα στόματα σε όλους τους ψεύτες, τους άδικους και τους χυδαίους υβριστές, που ξέρουν μόνο να κατηγορούν τους καλογήρους και τους παπάδες, ότι πάντοτε έκυπταν την κεφαλήν των εις τους τυράννους.

Υψηλότατε αρχηγέτων Οθωμανικών αρμάτων,Χαίρε.Ελάβαμεν το γράμμα σου και είδομεν τα όσα γράφεις.

Ηξεύρομεν πώς είσαι εις τον κάμπον των Καλαβρύτων πολλάς ημέρας και ότι έχεις όλα τα μέσα του πολέμου.Ημείς διά να προσκυνήσωμεν είναι αδύνατον, διότι είμεθα ωρκισμένοι εις την πίστιν μας ή να ελευθερωθώμεν ή να αποθάνωμεν πολεμούντες και κατά το αϊνι μας, δεν γίνεται να χαλάση ο ιερός όρκος της πατρίδος μας.Σε συμβουλεύουμε όμως να υπάγης να πολεμήσης σε άλλα μέρη, διότι άν έλθεις εδώ να μας πολεμήσης και μας νικήσης, δεν είναι μεγάλον κακόν, διότι θα νικήσης παπάδες.Αν όμως νικηθής, το οποίον ελπίζομεν άφευκτα, με την δύναμιν του Θεού, διότι έχομεν και θέσιν δυνατήν και θα είναι εντροπή σας και τότε οι Ελληνες θα εγκαρδιωθούν και θα σε κυνηγούν πανταχού.Ταύτα σε συμβουλεύομεν και ημείς, κάμε ως γνωστικός το συμφέρον σου, έχομεν και γράμματα από την βουλήν και από τον αρχιστράτηγον Θεόδωρον Κολοκοτρώνην, ότι εις πάσαν περίπτωσιν πολλήν βοήθειαν θα μας στείλη, παλληκάρια και τροφάς και ότι ή θα ελευθερωθώμεν τάχιστα ή θα αποθάνωμεν κατά τον ιερόν όρκον της Πατρίδος μας.

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ο ηγούμενος

και συν εμοί παπάδες και καλόγεροιτη 22Ιουνίου 1827 , Μέγα Σπήλαιον.

Mετά από αυτήν την σθεναρή απάντησι του ηγουμένου, η ώρα της αναμέτρησης έφθασε. Ο Ιμπραήμ με τον στρατό του Δελή Αχμέτ έφτανε τους 20000μαχητές.

Στο πλευρό του Ιμπραήμ πολεμούσαν δύο χιλιάδες ένοπλοι ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΙ Ελληνες με επικεφαλής τον Νενέκο...Τι έγινε στη συνέχεια;

Το συγκλονιστικό θέαμα που παρουσίαζε η εμφάνισι των ετοιμοπόλεμων μεγαλοσπηλαιωτών μοναχών το περιγράφει ο Φωτάκος:"...Εξαφνα βλέπω να εξέρχωνται από το μοναστήριον, ο είς κατόπιν του άλλου μοναχοί.

Ησαν δε όλοι όταν εξήλθον έως εκατόν, και καπετάνιον είχον τον γνωστόν μοναχόν Γεράσιμον.

Ούτοι όλοι έβγαλαν τα καλογερικά και ενδύθησαν στρατιωτικά Ελληνικά, έβαλαν φουστανέλες και εφόρεσαν φέσια, εξάπλωσαν κάτω τα πλούσια μαλλιά της κεφαλής των, και είχον οπλισθή κατά τον τρόπον των ατάκτων στρατιωτών"...Οι Τούρκοι ταπεινωμένοι τρέπονται σε φυγή, ενώ τους καταδιώκουν οι μέχρι πρό τινος αμυνόμενοι υπερασπιστές του μοναστηριού...

Λίγους μήνες μετά την ταπεινωτική αποτυχία του Ιμπραήμ να καταλάβει το απόρθητο μοναστήρι, τον Οκτώβριο του 1827οι Μεγάλες Δυνάμεις, αποφασισαν να αναγνωρίσουν την ανεξαρτησία του Ελληνικού Κράτους από την Οθωμανική Τυραννία.

πηγή: αποτείχιση

Δεν υπάρχουν σχόλια: