Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

"Περί της αποκλίσεως της Δυτικής Χριστιανοσύνης, από το Ορθόδοξο ήθος" Πρωτοπρ. Ιωάννου Σ. Ρωμανίδου

Πρωτοπρ. Ἰωάννου Σ. Ρωμανίδου
ἀπό τό βιβλίο "Πατερική Θεολογία"

http://3.bp.blogspot.com/_r6FDQFVAXV8/TPlN_-WW0II/AAAAAAAABqA/_6k4QOQrIQs/s1600/%25CE%25A0%25CE%2591%25CE%25A4%25CE%2597%25CE%25A1%2B%25CE%2599%25CE%25A9%25CE%2591%25CE%259D%25CE%259D%25CE%2597%25CE%25A3%2B%25CE%25A1%25CE%25A9%25CE%259C%25CE%2591%25CE%259D%25CE%2599%25CE%2594%25CE%2597%25CE%25A3.png

Ὁ Χριστός γιά τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, ἀποκαλεῖται ἐπανειλημμένως μέσα στίς εὐχές καί στά τροπάρια τῆς Ἐκκλησίας ὡς "ὁ ἰατρός τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν".
Ἄν ψάξετε στήν Παπική ἤ στήν Προτεστανική παράδοση, αὐτή ἡ ἐπωνυμία γιά τόν Χριστό, ὡς ἰατρό, δέν ὑπάρχει πουθενᾶ! Ὁ Χριστός μόνο στήν Ὀρθόδοξη Παράδοσι ἀποκαλεῖται ἰατρός. -Γιατί ὅμως αὐτή ἡ Παράδοσις ἔσβησε ἀπό τούς Παπικούς καί τούς Προτεστάντες καί ὅταν τούς μιλᾶμε γιά θεραπευτική ἀγωγή, ξαφνιάζονται; 


-Διότι ἡ ἀνάγκη τῆς καθάρσεως καί τοῦ φωτισμοῦ, ἡ ἀνάγκη τῆς ἐσωτερικῆς ἀλλαγῆς ἔγυγε ἀπό τούς ἀνθρώπους αὐτούς στήν δική τους Θεολογία. 

Γι' αὐτούς ἐκεῖνος πού ἀλλάζει δέν εἶναι ὀ ἄνθρωπος, ἀλλά ὁ Θεός! Ὁ ἄνθρωπος γι' αὐτούς δέν ἀλλάζει. Τό μόνο πρᾶγμα πού κάνει ὁ ἄνθρωπος γι' αὐτούς εἶναι ὅτι γίνεται καλό παιδί. Καί ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀπό κακό παιδί πού ἦταν γίνη καλό παιδί, τότε ὁ Θεός τόν ἀγαπᾶ. Διαφορετικά, τόν ἀποστρέφεται! Ἄν παραμένη ἤ γίνεται κακό παιδί, τότε ὁ Θεός δέν τόν ἀγαπᾶ! Δηλαδή, ἄν ὁ ἄνθρωπος γίνη καλό παιδί, τότε ἀλλάζει καί ὁ Θεός και γίνεται καλός. Καί ἀπό ἐκεῖ ποῦ δέν τόν ἀγαποῦσε, τώρα τόν ἀγαπᾶ! Ὅταν ὁ ἄνθρωπος γίνεται κακό παιδί, ὁ Θεός θυμώνει καί ὅταν ὁ ἄνθρωπος γίνεται καλό παιδί, ὁ Θεός χαίρεται! Αὐτό δυστυχῶς συμβαίνει στήν Εὐρώπη.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣ
Ὀρθόδοξος Ἱεραποστολικός Σύνδεσμος Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου τῶν Θεσσαλονικέων
Φωτιστῶν τῶν Σλάβων

http://4.bp.blogspot.com/_gBC4hzTKw8c/S9BySSV4uVI/AAAAAAAAEmM/qomXZSC8RqE/s320/%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%2B%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%85.gif
Ὁ Ἰατρός τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν!


Σχόλιο ἀπό ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ:

«Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ ἀλλ' οἱ  κακῶς ἔχοντες»
(Μαρκ. ι'43-45)
Αὐτό εἶπε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ὡς ἀπάντηση
στήν πονηρία τῶν Φαρισαίων, πού Τόν ἔβλεπαν νά συναναστρέφεται μέ τούς ἁμαρτωλούς!
Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός στόν ἐπίγειο βίο Του, ἔκανε πλεῖστα θαύματα θεραπείας καί σωματικῶν καί ψυχικῶν καί πνευματικῶν νοσημάτων! 
Αὐτό, φαίνεται πώς διαφεύγει ἀπό τούς αἱρετικούς.
«Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» (Ἐβρ. 13, 8).
Καί αὐτό παρομοίως, φαίνεται πώς διαφεύγει ἀπό τούς αἱρετικούς! Ἄν ἄλλαζε ὁ Θεός, θά ἔπρεπε συνέχεια νά ξαναγεννιέται, νά ξανασταυρώνεται καί νά ξανανασταίνεται καί συνέχεια νά ἀνακοινώνει νέες ἐντολές...γιά κάθε Νέα Ἐποχή!...
... 
Ὁ Χριστός δέν εἶναι χαμαιλέων!
Ἀντίθετα, οἱ ὑποκριτές ἀλλάζουν ταχτικά μάσκες καί προσωπεῖα, ἀνάλογα μέ τό περιβάλλον τους καί μέ τά συμφέροντά τους!
Ἡ Ἁλήθεια μόνο παμαμένει πάντα μία!
Ἰησοῦς Χριστός χθές καί σήμερον ὁ Αὐτός καί είς τούς αἰῶνας!

Δεν υπάρχουν σχόλια: