Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

Τὸ «θέατρο» τοῦ Ἁγίου Ὅρους καὶ οἱ ἀθλιότητες τῶν MME

 

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος 
Τὸ τελευταῖο σαββατοκύριακο τὸ ἅγιον Ὅρος  «πρὸ(σ)βλήθηκε» μὲ ἕνα ἄθλιο μιντιακὸ τρόπο καὶ αὐτὸ εἶναι ὅτι πιὸ δυσάρεστο γιὰ ὅσους πηγαίνουν ἐπὶ χρόνια στὸ περιβόλι τῆς Παναγίας, προσεύχονται στὴν χάρη της, συνδιαλέγονται μὲ πραγματικὰ ἅγιους γέροντες καὶ προσκυνοῦν τὰ ἄπειρα προσκυνήματα καὶ ἁγιάσματα ποὺ ἁγίασαν διὰ μέσω τῶν αἰώνων. Γιὰ τὰ πέντε ἀργύρια τῆς διεφθαρμένης καὶ ἄθεης Εὐρώπης, οἱ σύγχρονοι ρασοφόροι ἐκπρόσωποι τοῦ ὑποδεχτῆκαν  «μετὰ βαΐων καὶ κλάδων» τὸν ἐκπρόσωπο τῆς μνημονιακῆς κατοχῆς τῆς χώρας. Ἀλλὰ ἀκόμα πιὸ ἐλεεινὸ γιὰ τὸ τὸν Ἄθω, ἦταν ἐκεῖνες οἱ τραβηγμένες σκηνὲς ποὺ προβληθῆκαν ἀπὸ ὅλα τα κατοχικὰ ΜΜΕ δείχνοντας κάποιο γέροντα νὰ ἀποθεώνει ἕναν ἀπὸ τούς πιὸ ξεπουλημένους πολιτικοὺς στὴ σύγχρονη ἑλληνικὴ ἱστορία, ποὺ τὸ τελευταῖο του κατόρθωμα, ἀφοῦ κατέστρεψε τὸν ἑλληνικὸ λαό, εἶναι ἡ μεγάλη προδοσία τῆς Κύπρου. Αὐτὸ δὲν εἶναι τὸ ἅγιο Ὅρος τῶν....
χιλιάδων προσκυνητῶν. Εἶναι τὸ ἅγιον Ὅρος τῆς ὑποκρισίας καὶ τοῦ ξεπουλήματος. Ἀντὶ γιὰ ὑποδοχὲς μὲ καμπανοκρουσίες οἱ ρασοφόροι θὰ ἔπρεπε νὰ δηλώσουν ξεκάθαρα στὸν κ. πρωθυπουργό, πὼς ἡ Ὀρθοδοξία δὲν εἶναι… «εἰκονικὴ προπαγάνδα» κάλυψης πολιτικῶν ἀπατεώνων καὶ τῶν συνενόχων τους, ποὺ τρέμουν μὴν τυχὸν καὶ χάσουν τὴν καρέκλα τους καὶ δώσουν λόγο γιὰ τὰ ἐγκλήματά τους.
Ἡ τελευταία ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδας στὸ ἅγιον Ὅρος ἦταν τὸ ἀποκορύφωμα τῆς εἰκονικῆς ὑποκρισίας ἑνὸς κατοχικοῦ, ἀλλὰ καὶ σφόδρα ἀντιχριστιανικοῦ καθεστῶτος, ποὺ δὲν διστάζει νὰ ψηφίζει νόμους διάλυσης τῆς οἰκογένειας, ἀλλοίωσης τῆς ἑλληνορθόδοξης ταυτότητας καὶ ἀντικατάστασης τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν μὲ ἕνα πολυθρησκευτικὸ μόρφωμα. Ποιοὶ ψήφησαν τὸ σύμφωνο συμβίωσης; Ποιοὶ προωθοῦν ἀντιρατσιστικὰ νομοσχέδια μὲ ρατσιστικὸ μένος κατὰ τοῦ ἑλληνισμοῦ;  Ποιοὶ προωθοῦν νομοσχέδια «δήμευσης» ἀνθρωπινῶν ὀργάνων; Ποιοὶ προωθοῦν τὴν ἀποχριστανοποίηση τῆς παιδείας καὶ τὴν διαστρέβλωση τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας ; Καὶ ὅμως, κανεὶς ἀπὸ τοὺς ἅγιους πατέρες δὲν μίλησε γιὰ ὅλα αὐτὰ» Τὸ μόνο ποὺ τοὺς ἐνδιέφερε, ὅπως τουλάχιστον μετέδωσαν καὶ τὰ κατοχικὰ ΜΜΕ, ἦταν τὰ κονδύλια τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης! Τὰ τριάκοντα ἀργύρια σὲ νέα ἔκδοση!
Πολλοὶ ἰσχυρίζονται  ὅτι ἂν ζοῦσε σήμερα ὁ μακαριστὸς Χριστόδουλος δὲν θὰ εἴχαμε φτάσει σὲ αὐτὴ τὴν κατάσταση. Πράγματι ὁ Χριστόδουλος, παρὰ τὰ  ἀρνητικά του στοιχεῖα, εἶχε τὴν ἱκανότητα νὰ κινητοποιεῖ τὸν κόσμο καὶ κυρίως νὰ γοητεύει τὴν νεολαία καὶ νὰ τὴν ξεσηκώνει κατὰ τῆς ἀποταύτησης τῆς Ἑλλάδας  ἐνῶ εἶχε προφητέψει ἀκόμα ἀπὸ τότε τὴν ἐπερχόμενη «καταιγίδα» ποὺ θὰ μᾶς μετέτρεπε σὲ ἄμορφο κιμὰ στὸ μπλέντερ τῆς Νέας Τάξης. Σήμερα ὅμως δὲν ὑπάρχει Χριστόδουλος. Ὁ διάδοχός  του εἶναι ὅτι πιὸ θλιβερὸ  θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρξει γιὰ τὴν ἡγεσία τῆς ἑλληνορθόδοξης ἐκκλησιᾶς σὲ αὐτὴ τὴν κρισιμότατη συγκύρια. Χαριεντίζετε μὲ τοὺς ληστὲς καὶ τοὺς πολιτικοὺς προδότες, ἀπολαμβάνει τὴν εὔνοια ὅλων των καταστροφέων τοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς πατρίδας καὶ τὸ πιὸ χειρότερο, προωθεῖ ὅλους τους φιλοπαπικοὺς ἱεράρχες ἐνῶ ἀγωνίζεται νὰ βάλει φίμωτρο σὲ ὅσους θὰ μποροῦσαν νὰ ἀντισταθοῦν σὲ ὅλη αὐτὴ τὴν «λαίλαπα». Κάποιες ἑξαιρέσεις ἀπὸ κάποιους ἱεράρχες ποὺ προσπαθοῦν νὰ ἀρθρώσουν λόγο ἀντίστασης, ἀποτελοῦν μόνο τὴν ἐπιβεβαίωση τοῦ κανόνα. 
Παρὰ ὅμως τὶς λυσσαλέες προσπάθειες ὅλων αὐτῶν νὰ ἐξαφανίσουν τὸ ποίμνιο, αὐτὸ ὄχι μόνο ὑπάρχει ἀλλὰ συνεχίζει νὰ γεμίζει τούς ναοὺς καὶ νὰ στέκεται ὄρθιο ἐπὶ ὧρες γιὰ νὰ προσκυνήσει κάποιο ἅγιο ποὺ ἐπιβεβαίωσε μὲ τὴν προσωπική του ἐμπειρία τὴν ἁγιοσύνη του. Αὐτὸ θὰ τὸ δεῖ κατάματα κάθε ἐπισκέπτης ὅταν στὶς 11 Ἰουλίου κάθε καλοκαίρι θὰ πάει στὸ μοναστήρι τῆς Σουρωτῆς καὶ θὰ δεῖ τοὺς προσκυνητὲς νὰ περιμένουν ἐπὶ ὧρες στὴν ἀτελείωτη οὐρὰ γιὰ νὰ  προσκυνήσουν τὸ μνῆμα τοῦ πατρός Παΐσιου, ποὺ πολλοὶ ἀγωνίστηκαν χωρὶς ἐπιτυχία νὰ τὸν γελοιοποιήσουν. 
Πῶς μπορεῖ ὅμως ὅλο αὐτὸ τὸ ὑπέροχο κομμάτι τοῦ ἑλληνισμοῦ ποὺ δὲν ταυτίζεται μὲ τοὺς ὑποκριτὲς ρασοφόρους καὶ  ἀκόμα ζεῖ καὶ πιστεύει, νὰ ἀξιοποιηθεῖ γιὰ νὰ μὴν χαθεῖ αὐτὴ ἡ πατρίδα ; Ἕνα ἐρώτημα ποὺ βασανίζει ὅλους ὅσους ἀγωνιοῦν μπροστὰ στὸν γκρεμὸ ποὺ σπρώχνουν τὸν  ἑλληνισμό. Πῶς μπορεῖ ἡ ἐκκλησία νὰ ἀποβάλει τοὺς ὑποκριτές, «φαρισαίους» καὶ «κόλακες»  καὶ νὰ καθοδηγήσει τὸ ποίμνιο γιὰ νὰ σώσει τὴν πατρίδα ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς καταστροφεῖς της, ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἐχθρεύονται κάθε τί τὸ ἑλληνικὸ καὶ ὀρθόδοξο, ἀπὸ τοὺς Νεοταξικοὺς ποὺ κατακλυσαν καὶ κατακυρίευσαν τὶς ἀρχὲς τοῦ τόπου ; Ἔχει τὴν μεγάλη δύναμη ἀλλὰ δὲν ἔχει νὰ  τὴν ἡγεσία. Ἡ ἐπίσημη ἱεραρχία εἶναι στὸ, «ἄλλα λόγια νὰ ἀγαπιόμαστε» καὶ στὸ «προσεύχεστε καί.. κάνετε τὰ στραβὰ μάτια στὴν καταστροφὴ τοῦ τόπου». Ποιοὶ φωτισμένοι ἱεράρχες, καὶ ὑπάρχουν τέτοιοι, θὰ σηκώσουν ξανὰ τὸ λάβαρο τῆς ἀντίστασης γιὰ νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ τελικὴ καταστροφὴ καὶ ἡ ἐξαφάνιση τοῦ ἑλληνισμοῦ; Φωτεινὰ παραδείγματα ὑπάρχουν δόξα τὸ Θεὸ πάρα πολλὰ στὴν ἱστορία μας. Ὁ ἅγιος γέροντας Παΐσιος εὔχονταν «νὰ ἀναστήσει ὁ Θεὸς Μακκαβαίους». Ὁ χρόνος ὅμως εἶναι ἐναντίον μας καὶ ἡ τελικὴ καταστροφὴ ἐπέρχεται γοργά. 
Μετά, θὰ εἶναι πολὺ ἀργὰ καὶ αὐτὴ τὴν φορὰ ἡ «ἅλωση» θὰ εἶναι τελειωτική, γιατί ἡ «ἅλωση» δὲν θὰ εἶναι μόνο των σωμάτων ἠμῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν ψυχῶν. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: