Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 18 Μαΐου 2014

Εκλογές και...πνευματικοί νόμοι.


.


Ἐκλογές καί... πνευματικοί νόμοι
Πώς ἡ ψῆφος μας μπορεῖ νά γίνει ἀφορμή γιά νά ὑποστοῦμε πολλά δεινά καί μεγάλες δοκιμασίες...

Στίς 18 καί στίς 25 Μαϊου  καλούμαστε  νά ἐπιλέξουμε τούς ἐκπροσώπους μας καί πολλοί ἀπό ἐμᾶς ἴσως βρισκόμαστε καί σέ δίλημμα γιά τό πῶς θά ἐπιλέξουμε νά ψηφίσουμε. Ἕνα καί μόνο θά σᾶς πῶ! Νά ἐπιλέξουμε χριστιανικά καί ὀρθόδοξα.
Δηλαδή νά ἐπιλέξουμε, ὅπως ἔλεγε ὁ γέροντας Παϊσιος αὐτούς πού ἔχουν φόβο Θεοῦ, πού ἀγαποῦν τόν Χριστό μας, πού ἔχουν ἐπίκεντρο στή ζωή τους τίς διδαχές Του, πού δέν λειτουργοῦν μέσα ἀπό σκοπιμότητες καί ἰδιοτέλειες. Κι ἄν δέν ἐπιλέξουμε ἔτσι τούς ἐκπροσώπους μας καί βάλουμε προσωπικές φιλίες καί ἐγωισμούς νά καθορίζουν τήν προτίμησή μας, δηλαδή τήν ψῆφο μας τότε ἕνα σᾶς λέγω καί σημειῶστε το γιατί σύντομα θά μέ θυμηθεῖτε. Θά βρεθοῦμε ἀντιμέτωποι μέ τίς συνέπειες τῶν πνευματικῶν νόμων!

Δέν μπορεῖ λ.χ. ὡς Ὀρθόδοξοι χριστιανοί νά ψηφίζουμε αὐτούς πού μάχονται τό εὐαγγέλιό μας, νά ψηφίζουμε κόμματα καί παρατάξεις πού τάχθηκαν λ.χ. ὑπέρ τῆς περιβόητης ἔκθεσης Λούνατσεκ καί χωρίς ντροπή ὑποστηρίζουν ἀνοικτά τήν ἀνωμαλία καί τόν κιναιδισμό, τή βδελυρή μασονία καί τόν σατανισμό. Να ψηφίζουμε αὐτούς πού μάχονται νά παραμείνει ἡ Ἑλλάδα χώρα ὑποτελής στούς ἐκφραστές τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας, στούς γνωστούς -ἀγνώστους σ’ ὅλους μας, πού κρύβονται πίσω ἀπό τήν γενική ὁρολογία «δανειστές»...
Ἄς μήν πέφτουμε λοιπόν, ὡς Χριστιανοί στήν καλοστημένη παγίδα τους γιατί σύντομα-πολύ σύντομα- θά ὑποστοῦμε τίς συνέπειες τῆς ἐπιλογῆς μας. Καί ποιά εἶναι ἡ παγίδα τους; Νά βάζουν ἕναν χριστιανό στά ψηφοδέλτιά τους ὁ ὁποῖος λειτουργεῖ σάν τό τυράκι στήν φάκα. Κι αὐτό γιατί μᾶς θεωροῦν καί μᾶς ἐκλαμβάνουν σάν ποντίκια...

Δεν υπάρχουν σχόλια: